Book a room

Phòng họp White Pearl

Location: 5th floor – nearby swimming pool.

Capacity: 100 persons

Đặt bàn

Khách sạn Hạ Long Palace

Địa chỉ: Ô 1, lô 20, khu du lịch Đông Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Phone: (+84) 0203 3619819  –  0203 2471888  – Fax : (+84) 0203 3619822

Email: [email protected]

Follow us